Type of resources
Available actions
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 209
 • Categories  

  Metadata Discovery Service, hosted by Estonian Land Board, part of the Estoninan Geoportal. The metadata database of the Estonian geoportal includes the metadata of databases, datasets and network services related to the spatial data themes as listed in the annexes to the INSPIRE Directive.

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: kaldajoon; veeobjekt (kärestik ja juga); avameri; veekogu (vooluveekogu ja seisuveekogu). Veekogude ja veeobjektide andmed on pärit Eesti topograafia andmekogust.

 • PRIA poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks kihid Põllumassiivid ja Maastikuelemendid (LPIS). Andmed pärinevad PRIA põllumassiivide andmebaasist.

 • PRIA poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks andmekihit Põllud ja Ökoalad (GSAA).Andmed pärinevad PRIA andmebaasist.

 • PRIA poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks kihid Põllud ja Ökoalad (GSAA). Andmed pärinevad PRIA põldude andmebaasist.

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: aadressid. Aadresside andmed pärinevad riigi aadressiandmete infosüsteemist (ADS).

 • Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) avalik OGC WMS kaardiandmete teenus. Avatud kasutamiseks OGC WMS versioonid 1.1.1 ja 1.3.0. Teenuses esitatud kaardikihtide andmed on informatiivsed ning me ei saa garanteerida selle teenuse või temas sisalduvate andmete kättesaadavust tulevikus. Anname endast parima, et selles teenuses sisalduvad andmehulgad oleks siiski võimalikult ajakohased.

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: liiklusala, liiklussõlmpunkt, liikluslõik. Teenus hõlmab teede ja rööbasteede, õhutranspordi- ja veetranspordivõrgu ning köisteede andmed. --> Andmed pärinevad või on tuletatud Eesti topograafia andmekogu, Teeregistri, Lennuameti ja Veeteede ameti andmetest.

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: katastriüksused (maaüksused), katastriüksuste piirid, katastriüksuste viitepunktid. Katastriüksuste andmed on pärit Eesti maakatastrist.

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: mäeeraldis, maavara ilmingud. Andmed pärinevad Keskkonnaregistri maardlate nimistust ning Geoloogilise baaskaardi maavarade andmetest.