Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 246
 • The Land Board's basemap in grey tones. For the sake of readability of the map, the blue tone of the water network is preserved.

 • Categories  

  Metadata Discovery Service, hosted by Estonian Land Board, part of the Estoninan Geoportal. The metadata database of the Estonian geoportal includes the metadata of databases, datasets and network services related to the spatial data themes as listed in the annexes to the INSPIRE Directive.

 • Shaded relief imagery is produced from the LiDAR (Light Detection And Ranging) data. Images are available as color and grey shaded relief GeoTIFF files.

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE eelgenereeritud failide allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: aadressid. Aadresside andmed pärinevad riigi aadressiandmete infosüsteemist.

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: kohanimed. Kiht sisaldab Kohanimeregistri kohanimesid.

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: 1) Eesti veeteesõlmed, 2) transpordilõigud.

 • Kultuurimälestiste register on andmekogu, mille pidamise eesmärk on registreerida kõik Eesti vabariigi kultuurimälestised ja nende kohta kogutavad andmed. Registrist on võimalik otsida etteantud tingimustele vastavaid kultuurimälestisi, näha nende ametlikke nimetusi, registri numbrit, aadressi jm. ---> Andmekogu alusdokumendiks on "Kultuurimälestiste riikliku registri pidamise põhimäärus".

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: heiteallikad õhku. Kiht sisaldab heiteallikaid õhku KOTKAS infosüsteemi heiteallikate registrist.

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: lähtejoon, merealapiir, siseveed, territoriaalmeri ja majandusvöönd.

 • WISKI on ilmateenistuse andmebaas, kus hoitakse hüdroloogilise seirega seotud andmeid.