Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Keywords
Contact for the resource
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
Service types
Scale
Resolution
From 1 - 10 / 308
  • The Land Board's basemap in grey tones. For the sake of readability of the map, the blue tone of the water network is preserved.

  • Metadata Discovery Service, hosted by Estonian Land Board, part of the Estoninan Geoportal. The metadata database of the Estonian geoportal includes the metadata of databases, datasets and network services related to the spatial data themes as listed in the annexes to the INSPIRE Directive.

  • Shaded relief imagery is produced from the LiDAR (Light Detection And Ranging) data. Images are available as color and grey shaded relief GeoTIFF files.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mis sisaldab Eesti haldus- ja asustusüksusi: maakonnad, omavalitsused ja asustusüksused. Andmed pärinevad maakatastri katastrikaardilt.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mis sisaldab Eesti haldus- ja asustusüksusi: maakonnad, omavalitsused ja asustusüksused. Andmed pärinevad maakatastri katastrikaardilt.

  • Ajalooliste kaartide rakenduse aluskaartide infopäringu teenus.

  • Teenus on loodud mahepõllumajanduse tutvustamiseks ning ökoloogilise põllumajandusega seotud andmete kasutamise hõlbustamiseks. Eesmärk on anda ülevaade tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast, registreeritud ja potentsiaalsest korjealast ning mahemesilastest. Teenuses kuvatakse Põllumajandus- ja Toiduametis registreeritud mahepõllumajandusmaad ja mahesaaduste korjealad, potentsiaalsed korjealad (RMK alad, mille kohta on teavitanud et nendel aladel ei ole kolme eelneva aasta jooksul kasutatud ning ei kasutata ka sel aastal mahepõllumajanduses keelatud väetiseid ja taimekaitsevahendeid) ja mahemesilad. Mahekaardil andmed uuendatud oktoobris 2023, andmed kajastavad mahealade 2022 aasta seisu. Kaardikihid: Mahepõllumajandusmaa Mahesaaduste korjeala (registreeritud) Potentsiaalne korjeala (RMK riigimets) Mahemesila

  • Teenus sisaldab riigimaaoksjonite ruumikujusid polügonidena. Ruumikujuna on välja toodud oksjonil olev katastriüksus. Oksjonite kihil on atribuutandmetena välja toodud objekti ID, oksjoni tüüp, korraldaja, oksjoni lõpukuupäev, alghind, tagatisraha summa, osalustasu, kasutusala pindala, staatus ning link oksjonile riigimaaoksjoni keskkonnas. Täpsema info riigimaaoksjonite kohta leiab aadressil https://riigimaaoksjon.ee ja https://kataster.ee/riigimaa-oksjon.

  • Teenus sisaldab Eesti haldus- ja asustusüksuste ja linnade ruumikujude kihte polügonidena. Kihid on jaotatud maakondadeks, omavalitsusteks, asustusüksusteks ja linnadeks. Antud teenus sobib hästi kasutuseks kaardirakendustes, kus on vaja näidata kõiki EHAK üksuse piire ja atribuute ajakohase seisuga (1-2 ööpäeva). Atribuutandmed sisaldavad objekti nime, EHAK koodi, tüüpi, versiooni algust, seadusliku alust ja kõrgema taseme EHAK üksuste nime ja koode. Haldus- ja asustusüksuste piirid teenuses on kattuvad. Lisastiilina on olemas kõikidel kihtidel ka lipikute stiil, kus kujutatakse objekti nime. Uue stiili lisamiseks või arendamiseks võtta ühendust katastertugi@maaamet.ee EHAK ehk Eesti haldus- ja asustusjaotuse kohta leiab rohkem infot Statistikaameti lehelt https://klassifikaatorid.stat.ee/Item/stat.ee/c4c47742-12d7-4fea-bc8c-5aeca9112e2a/. Andmed uuenevad igal öösel.

  • Teenuse kaudu on kasutatavad aerolaserskaneerimise andmete alusel loodud 5m piksli suurusega maakattemudelid (DSM ja nDSM). Mudelid on loodud 2017.–2020. aastal kogutud andmete alusel ning uuenevad iga nelja aasta järel.