From 1 - 2 / 2
  • Categories  

    Metadata Discovery Service, hosted by Estonian Land Board, part of the Estoninan Geoportal. The metadata database of the Estonian geoportal includes the metadata of databases, datasets and network services related to the spatial data themes as listed in the annexes to the INSPIRE Directive.

  • Categories  

    Eesti geoportaali integreeritud metaandmete kataloogiteenus. Kataloogiteenuse metaandmete andmebaasis hallatakse INSPIRE direktiivi lisades I-III loetletud andmevaldkondade ruumiandmekogumite ja teenuste metaandmeid. Kataloogi on lubatud kirjeldada ka muid ruumiandmekogumeid ja teenuseid, mis ei ole seotud INSPIREga.