From 1 - 2 / 2
  • Metadata Discovery Service, hosted by Estonian Land Board, part of the Estoninan Geoportal. The metadata database of the Estonian geoportal includes the metadata of databases, datasets and network services related to the spatial data themes as listed in the annexes to the INSPIRE Directive.

  • Eesti geoportaali metaandmete kataloogiteenus, kus hallatakse ja avalikustatakse ruumiandmekogumite ja -teenuste metaandmeid.