Creation year

2018

1 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Provided by
Years
Formats
Representation types
From 1 - 1 / 1
  • Merestrateegia raamdirektiivile vastav merepõhja elupaikade põhitüüpide leviku kaardikiht. Eestis ei olnud enne 2017. a MSRD kohaselt (EL Komisjoni otsus 2017/848) merepõhja elupaikasid kaardistatud. Seetõttu käesoleva kihi loomiseks on kasutatud modelleerimist, tuginedes kättesaadavatele riikliku keskkonnaseire ja asjakohaste projektide seiretulemustele. Inventuuridega 2017. a seisuga oli kaetud ligikaudu üks kolmandik kogu Eesti merealast, seega andmete kasutamisel peab meeles pidama, et tegemist on modelleeritud leviku kihiga. Geograafiline ulatus: Läänemeri (Baltic Sea), Eesti EEZ. Andmekogu kuulub Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) koosseisu. Seotud õigusaktid: Directive 2008/56/EC; Commission Decision (EU) 2017/848.