Creation year

2010

1 record(s)
 
Type of resources
Topics
INSPIRE themes
Provided by
Years
Formats
Representation types
From 1 - 1 / 1
  • Infosüsteem koondab keskkonnaseire andmeid, talletades otseselt seiretulemusi, aga ka detailseid andmeid seirekohtade (seirejaama, -ala või -koha asukoht, pindala, kõrgus/sügavus, seotud objektid jne), parameetrite (metoodika, ühik, ühend, metoodika jne) ja seireprogrammide (kuuluvus, kehtivus, läbiviijad jne) kohta. Keskkonnaseire andmeid hoitakse ja avaldatakse keskkonnaseire andmekogus (https://kese.envir.ee)