From 1 - 10 / 33
  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: maavara ilming, maavara leiukoht ja mäeeraldised.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse nähtavaks järgmised andmekihid: õhuruumiala, standardne instrumentaalväljumine, standardne instrumentaalsaabumine, instrumentaallähenemise protseduur, ruleerimistee-ala, rajaala, perrooniala, lennuvälja ala, lennumarsruut. Andmed pärinevad Lennuliiklusteeninduse AS-lt.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: väikesed püügiruudud.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: sadamaregistri sadamad, sadamaregistri sadamaalad.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mis sisaldab järgmisi andmekihte: sadamaregistri sadamad, sadamaregistri sadamaalad.

  • Maa-ameti poolt loodud INSPIRE allalaadimisteenus, mis sisaldab Eesti merepiirkondade kihti. Andmete haldaja on transpordiamet.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: 1) Eesti veeteesõlmed, 2) transpordilõigud.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: funktsionaalne teeklass, radade arv, teed numbritega, teelõik, E-teed, teekate ja teekatte laius.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: põllumajandus- ja vesiviljelusettevõtted ning nende ettevõtete tootmiskohad. Andmed pärinevad PRIA loomaderegistri andmebaasist.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: geoloogiline üksus - aluspõhi (1:200 000), geoloogiline üksus - aluspõhi (1:50 000), geoloogiline üksus - pinnakate (1:400 000), geoloogiline üksus - pinnakate (1:50 000), geoloogilised murrangud (1:200 000), geoloogilised murrangud (1:400 000), geoloogilised murrangud (1:50 000), geomorfoloogiline nähtus.