From 1 - 10 / 17
  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks Eesti navigatsioonimärkide andmekogu andmed: 1) tuletornid, tulepaagid, päevamärgid; 2) poid, toodrid.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine Eesti sadamaregistrist pärit andmekiht: akvatoorium. Kiht sisaldab akvatooriumi piiri.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks Eesti navigatsioonimärkide andmekogu andmed: 1) tuletornid, tulepaagid, päevamärgid; 2) poid, toodrid.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mis sisaldab Eesti topograafia andmekogu transpordivõrgu peamisi kihte: teed, teeala, raudtee ja köistee. Samuti teemaatilisi kihte: elektriraudtee, rööpmelaiusega raudtee, funktsionaalne teeklass, tee laius, tee-teenindusala tüüp, teed numbritega ja teekate.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: funktsionaalne teeklass, radade arv, teed numbritega, teelõik, E-teed, teekate ja teekatte laius.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: õhuruumiala, standardne instrumentaalväljumine, standardne instrumentaalsaabumine, instrumentaallähenemise protseduur, ruleerimistee-ala, rajaala, perrooniala, lennuvälja ala, lennumarsruut. Andmed pärinevad Lennuliiklusteeninduse AS-lt.

  • Maa-ameti poolt loodud INSPIRE allalaadimisteenus, mis sisaldab Eesti merepiirkondade kihti. Andmete haldaja on transpordiamet.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: sadamaregistri sadamad, sadamaregistri sadamaalad.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse nähtavaks järgmised andmekihid: õhuruumiala, standardne instrumentaalväljumine, standardne instrumentaalsaabumine, instrumentaallähenemise protseduur, ruleerimistee-ala, rajaala, perrooniala, lennuvälja ala, lennumarsruut. Andmed pärinevad Lennuliiklusteeninduse AS-lt.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mis sisaldab Eesti topograafia andmekogu transpordivõrgu peamisi kihte: teed, teeala, raudtee ja köistee. Samuti teemaatilisi kihte: elektriraudtee, rööpmelaiusega raudtee, funktsionaalne teeklass, tee laius, tee-teenindusala tüüp, teed numbritega ja teekate.