Topic
 

oceans

1 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Provided by
Formats
Representation types
From 1 - 1 / 1
  • Rannikumere hüdroloogilise seire võrku kuulub 15 rannikumere jaama. Rannikumere automaatjaamadest edastatakse mereveetaset ja veetemperatuuri. Rannikujaamad edastavad andmeid iga 10 minuti järel, mis liiguvad Keskkonnaagentuuri Ilmateenistuse kodulehele (andmebaasis WISKI on kuvatud tunniandmed). Seire eesmärk on hinnata kvantitatiivset veeressurssi, tagada veetaseme andmed, mille põhjal anda õigeaegseid ja usaldusväärseid hoiatusi, tagada meresõiduohutus jm. WISKI on Keskkonnaagentuuri hallatav hüdroloogiline andmebaas.