From 1 - 10 / 77
 • Categories  

  Metadata Discovery Service, hosted by Estonian Land Board, part of the Estoninan Geoportal. The metadata database of the Estonian geoportal includes the metadata of databases, datasets and network services related to the spatial data themes as listed in the annexes to the INSPIRE Directive.

 • Kiht sisaldab Eesti keskkkonnaregistri põhjaveevaru kasutamise piirkondi. Allikas: EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister): Keskkonnaagentuur.

 • Teenus sisaldab ajaloolisi haldusüksusi alates 1917. aastast kuni käesoleva ajani. Esindatud aastad: 1917, 1922, 1938, 1959, 1979, 1989, 1997, 1999 - 2021.

 • Teenus sisaldab keskkonnaregistri maardlate nimistust ja muudest andmekogudest pärit maavaradega seonduvat infot: 1) Maardlad 2) Maardlate varud (plokid) 3) Mäeeraldised (kehtivad, taotletavad) 4) Mäeeraldiste teenindusmaad 5) Uuringualad (kehtivad, taotletavad) 6) Maavarad (geoloogilise baaskaardi leiukohad, levialad, perspektiivalad, muud maavarailmingud, põlevkivi kaevandamise tagajärjed) 7) Turbaalad (korrastatud, korrastatavad, kasutatavad)

 • Teenus sisaldab Geodeetiliste punktide andmekogu andmeid: 1) Riiklik geodeetiline võrk 2) Gravimeetriline võrk 3) Kohalik geodeetiline võrk 4) Kõrgusvõrk 5) Geodeetiliste märkide seisukorra teemakaart

 • Teenuse kaudu on võimalik alla laadida Geodeetiliste punktide andmekogu andmeid: 1) Riiklik geodeetiline võrk 2) Gravimeetriline võrk 3) Kohalik geodeetiline võrk 4) Kõrgusvõrk 5) Geodeetiliste märkide seisukorra teemakaart

 • Ajaloolised linnaplaanid maa-ameti ajalooliste kaartide rakenduses näitamiseks. Teenuses on järgmised kihid: 1) Tartu linna plaan 1:2000 (1938). Krundid 1. jaanuari seisuga 1938. Plaan pärit Rahvusarhiivist. 2) Tartu linna plaan 1:600 (1914). Plaan pärit Rahvusarhiivist. Aja jooksul lisandub ka teiste linnade plaane.

 • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks ETAK ehitised 2D.

 • Eesti keskkonnaregistri reoveepuhastid ja heitvee väljalaskmete baas sisaldab infot reoveepuhastite, kompostimisväljakute jms kohta.

 • Eesti keskkonnaregistri reoveepuhastid ja heitvee väljalaskmete baas sisaldab infot reoveepuhastite, kompostimisväljakute jms kohta.