Service type

other

1 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Years
Update frequencies
Service types
From 1 - 1 / 1
  • Regio aadressandmete API (application programming interface) teenus on lihtne ja usaldusväärne võimalus kasutada Eesti, Läti ja Leedu aadressandmeid kodulehel, e-poes või ettevõtte töörakenduses. Kõigi kolme Balti riigi aadressid on viidud ühtsele kujule, mis tagab andmete mugava kasutuse. Regio aadressandmebaas sisaldab muuhulgas sihtnumbreid, korterinumbreid ja talunimesid. Aadresse on võimalik tagastada erinevates projektsioonides. Teenus võimaldab tagastada ka endisi ja kehtetuid aadresse. API teenus võimaldab leida tektsiotsinguga täismahus aadressi teksti kujul (geokodeerimine), leida asukohakoordinaatidele vastava täismahus aadressi teksti kujul (pöördgeokodeerimine) ning võimaldab hierarhilisest aadress-süsteemist välja sõeluda korrektse tekstilise aadressi (kohanimeloend). Ühtlasi saab API teenust kasutades kontrollida sisestatava aadressi korrektsust. Regio’s address database API (application programming interface) service is a simple and convenient solution to use Estonian, Latvian and Lithuanian address data on web pages, e-shops or business application. The data structures of all three Baltic countries are presented in the same format, which ensures convenient use of the data. Regio's address database includes also postal codes, apartment numbers and farmsteads. Address coordinates can be retrieved in various projections. Address search enables return also invalid and expired addresses. Address API service allows to search for addresses from complete Estonian, Latvian and Lithuanian address database (geocoding), find addresses for given coordinates (reverse geocoding) and also filter out correct address in text format from hierarchical address system (gazetteer).