From 1 - 10 / 43
  • Kiht sisaldab Eesti põhjaveevaru kasutamise piirkondi. Allikas: EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem), Keskkonnaagentuur.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, millega tehakse kättesaadavaks katastriüksused. Andmed on pärit Eesti maakatastrist.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, millega tehakse kättesaadavaks katastriüksused. Andmed on pärit Eesti maakatastrist.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: Eesti paisud. Kiht sisaldab infot töökorras olevate Eesti paisude asukohtade, tehniliste parameetrite ja seisundi kohta. Andmeid hallatakse Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS).

  • Vaatamisteenus, mille kaudu on saadaval: • temaatiline mullakaart, • mullastiku rasterkaart ja • PRIA põllumassiivide kaardikiht.

  • Teenuse kaudu on alla laaditavad: EUREF-EST97 1´ geodeetiline koordinaatvõrk ja koordinaatvõrgu punktid; L-EST97 1km ristkoordinaatvõrk ja koordinaatvõrgu punktid; UTM 5km ja 10km viitevõrgustikud; Eesti põhikaardi nomenklatuuri kaardilehed (1:2000, 1:10 000, 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000), Eesti põhikaardi 1:20 000 trükitud kaardilehtede ja teiste ajalooliste kaartide trükitud kaardilehtede ruudustikud (verstakaardid, Eesti Vabariigi kaardid 20. saj esimesest poolest, NSVL topokaardid, Saksa sõjaväe ülevaatekaart).

  • Kiht sisaldab Eesti põhjaveevaru kasutamise piirkondi. Allikas: EELIS (Eesti Looduse Infosüsteem), Keskkonnaagentuur.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: Eesti paisud. Kiht sisaldab infot töökorras olevate Eesti paisude asukohtade, tehniliste parameetrite ja seisundi kohta. Andmeid hallatakse Eesti Looduse Infosüsteemis (EELIS).

  • Kasutamiseks on saadaval nii raster- kui ka vektorkujul andmed. Rasterkujul andmete igale pikslile on omistatud nõlvakalde väärtus protsendina. Vektorkujul nõlvakalded on kujutatud pindadena, mis esindavad nõlvakalde vahemikke. Andmetabeli atribuut "slope" sisaldab nõlvakalde väärtust protsendina: 5 tähistab nõlvakallet vahemikus 5-10% (3°-6°) 10 tähistab nõlvakallet vahemikus 10-60% (6°-31°) 60 tähistab nõlvakallet vahemikus 60-70% (31°-35°) 70 tähistab nõlvakallet vahemikus 70-100% (35°-45°) 100 tähistab nõlvakallet >100% (>45°)

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmine andmekiht: looduslikult tundlikud loodusalad.