cl_maintenanceAndUpdateFrequency

unknown

2 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Provided by
Years
Formats
Representation types
Update frequencies
From 1 - 2 / 2
  • Eesti põhjaveekogumite nimistu koondab andmeid kogumite asukohtade, tehniliste parameetrite ja seisundi kohta.

  • Ehitisregistri (EHR) pidamise eesmärk põhimääruse järgi on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine. Ehitisregistriga on seotud klassifikaator "Ehitise kasutamise otstarvete loetelu" (KAOS). Andmekogu asutamise ja pidamise alusdokumendid on Ehitusseadustik ja Ehitisregistri põhimäärus.