From 1 - 10 / 72
  • Teenuse kaudu on kasutatavad aerolaserskaneerimise andmete alusel loodud erinevate piksli suurustega (1m, 5m, 10m ja 25m) maapinna mudelid (DTM). Andmed uuenevad üks kord aastas (tavaliselt märtsikuus) kaasates eelneval aastal kogutud andmed. Kogu Eesti maapinna mudel moodustub nelja eelneva aasta jooksul kevadiste lendudega kogutud kõrguspunktide andmetest.

  • Eesti topograafia andmekogu (ETAK) vektorgraafikas ruumiandmete allalaadimise teenus. Andmed on teemade kaupa (kõlvikud, teed, veekogud, ehitised, pinnavormid) ja graafilise elemendi tüübi järgi (joon-, punkt-, pindobjektid) jaotatud 39-le (kaardi)kihile. Andmed uuenevad andmekogus igapäevaselt ning eelmise päeva muudatused on teenuse kaudu kättesaadavad järgmisel päeval. Vaikimisi tagastab üks päring 5000 objekti.

  • Rahvastikutihedus NUTS3 piirkondades. 0-100+ vanuselise jaotumisega viie aasta kaupa. Andmed on 2022. aasta kohta ja pärit Eesti statistika andmebaasist.

  • Kiht sisaldab Eesti geoloogilise baaskaardi puurauke.

  • Andmestik sisaldab infot reoveepuhastite, heitvee väljalaskmete ja reoveekogumisalade kohta. Andmeid hallatakse Eesti looduse infosüsteemis (EELIS).

  • Kiht sisaldab Eesti looduse infosüsteemi (EELIS) puurkaevude nimistu andmeid.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: funktsionaalne teeklass, radade arv, teed numbritega, teelõik, E-teed, teekate ja teekatte laius.

  • Teenuse kaudu on alla laaditavad: EUREF-EST97 1´ geodeetiline koordinaatvõrk ja koordinaatvõrgu punktid; L-EST97 1km ristkoordinaatvõrk ja koordinaatvõrgu punktid; UTM 5km ja 10km viitevõrgustikud; Eesti põhikaardi nomenklatuuri kaardilehed (1:2000, 1:10 000, 1:20 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000), Eesti põhikaardi 1:20 000 trükitud kaardilehtede ja teiste ajalooliste kaartide trükitud kaardilehtede ruudustikud (verstakaardid, Eesti Vabariigi kaardid 20. saj esimesest poolest, NSVL topokaardid, Saksa sõjaväe ülevaatekaart).

  • Eesti Looduse Infosüsteemi (EELIS) avalik OGC WFS kaardiandmete teenus. Avatud kasutamiseks OGC WFS versioonid 1.0.0, 1.1.0 ja 2.0.0. Teenuses esitatud kaardikihtide andmed on informatiivsed ning me ei saa garanteerida selle teenuse või temas sisalduvate andmete kättesaadavust tulevikus. Anname endast parima, et selles teenuses sisalduvad andmehulgad oleks siiski võimalikult ajakohased.

  • Kaardikiht sisaldab statistiline ruutvõrku 1x1km, mis on mõeldud asukohapõhiste andmete esitamiseks ruumiliselt homogeensete pinnaühikute lõikes. Iga ruutu iseloomustab unikaalne identifikaator, mis kajastab ruudu küljepikkust ja ruudu alumise vasaku nurga tasapinnalisi ristkoordinaate. Statistiline ruutvõrk ühtib Eesti põhikaardi ruudustikuga. Ruutvõrk on saadaval nii L-EST97 ristkoordinaatide kui ka ETRS89-LAEA koordinaatsüsteemi ruumikujudena.