Service type

OGC:WCS

1 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Update frequencies
Service types
From 1 - 1 / 1
  • Peamiselt geoloogiliste uuringupunktide alusel koostatud võrkmudelid lahutusega 50 m. Mudelid iseloomustavad pinnakatte paksust, settelise aluspõhja reljeefi ning kristalse aluskorra reljeefi kõrgust. NB! Tegemist on tuletispindadega. Mudelite loomiseks kasutatud uuringupunktide varieeruva tiheduse tõttu võib tegelik maapõue ehitus mudelitest oluliselt erineda.