Topic
 

climatologyMeteorologyAtmosphere

1 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Provided by
Years
Formats
Representation types
From 1 - 1 / 1
  • Füüsikalised tingimused atmosfääris. Hõlmab mõõtmiste ja modelleerimise tulemusel või nende kahe meetodi kombineerimisel saadud ruumiandmeid. Ilmastikutingimused ja nende mõõtmine; õhurõhk, õhutemperatuur, sademed, suhteline õhuniiskus, tuule keskmine kiirus ja suund, päikesepaiste kestus. Kliimanormid ehk pikaajalised keskmised, mis arvutatakse konkreetsete vaatlusjaamade teatud pikkusega andmerea põhjal. Andmerea ajaline pikkus on kokkuleppeline, ülemaailmselt on standardiks kujunenud kolmekümne aasta pikkused andmeread, millest tuleneb ka antud andmestiku kohta käiv vaadeldav periood – 1991-2020. Eelmine kliimanormide periood oli 1981-2010.