Service type

OGC:WFS

1 record(s)
 
Type of resources
Provided by
Formats
Update frequencies
Service types
From 1 - 1 / 1
  • Teenuse kaudu on võimalik alla laadida Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmete töötlemisel või teiste andmekogu andmetega kombineerimisel loodud tuletiskihte. Teenus sisaldab kihti: Eesvoolude tervikruumikujud - Maaparandussüsteemi unikaalne id-ga (MPS_ID) Eesti topograafia andmekogu (ETAK) vooluveekogudest genereeritud tervikruumikujude kiht.