From 1 - 10 / 23
  • Teenus on loodud mahepõllumajanduse tutvustamiseks ning ökoloogilise põllumajandusega seotud andmete kasutamise hõlbustamiseks. Eesmärk on anda ülevaade tunnustatud mahepõllumajanduslikust tootmismaast, registreeritud ja potentsiaalsest korjealast ning mahemesilastest. Teenuses kuvatakse Põllumajandus- ja Toiduametis registreeritud mahepõllumajandusmaad ja mahesaaduste korjealad, potentsiaalsed korjealad (RMK alad, mille kohta on teavitanud et nendel aladel ei ole kolme eelneva aasta jooksul kasutatud ning ei kasutata ka sel aastal mahepõllumajanduses keelatud väetiseid ja taimekaitsevahendeid) ja mahemesilad. Mahekaardil andmed uuendatud oktoobris 2023, andmed kajastavad mahealade 2022 aasta seisu. Kaardikihid: Mahepõllumajandusmaa Mahesaaduste korjeala (registreeritud) Potentsiaalne korjeala (RMK riigimets) Mahemesila

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: Maaparandussüsteemide eesvoolud ning Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud. Andmed pärinevad Maaparandussüsteemide registrist (MSR).

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: Maaparandussüsteemide eesvoolud ning Riigi poolt korrashoitavad ühiseesvoolud. Andmed pärinevad Maaparandussüsteemide registrist (MSR).

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu alad.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks maaparandussüsteemide reguleeriva võrgu alad.

  • Ajaloolised andmed on saadaval alates 1917. aasta seisust kuni käesoleva ajani. Esindatud aastad: 1917 (mõisad, mõisamaad, kihelkonnad, maakonnad, kubermangud), 1922, 1938 (maakonnad, vallad), 1959, 1979, 1989 (rajoonid, külanõukogud), 1997, 1999–tänapäev (maakonnad, omavalitsused, asustusüksused). Asustusüksused on puudu 1997., 2000., 2001. ja 2002. aastakäigul. Alates 2014. aasta andmetest on andmete seisu kuupäev 1. jaanuar.