Creation year

2004

2 record(s)
 
Type of resources
Available actions
INSPIRE themes
Provided by
Years
Formats
Representation types
From 1 - 2 / 2
  • Vastavalt Ühistranspordiseaduse §53 2lõige 1 punktile 7 sisaldab Riiklik ühsitranspordiregisterühissõidukipeatuste andmebaasi. Ühissõidukipeatuste andmebaasis peetakse arvestustühistranspordi liinivõrku kuuluvate peatuste ja nende asukohtade üle.

  • Mõõtealade ruumiandmekogum sisaldab mõõtealasid, sügavuspunkte, sügavuskontuure, veealuseid objekte.