From 1 - 10 / 11
  • Kaarditeenus, mis kuvab avalikest andmeallikatest korjatud huvipunkte. Huvipunktid on kaardile kantud (automaatselt geokodeeritud) allikregistris toodud aadresside alusel. Sisaldab järgmisi kaardikihte: administratiivkeskus, tankla, ärihoone, bussipeatus, bussiterminal, golfiväljak, haigla, haridusasutus, hoolekanne, hüdrant, jäähall, kalmistu, kiirabi, kino, kirik, kontserdimaja, kultuurikeskus, kultuurilugu, kütusehoid, lasketiir, lennuterminal, lennuväli, loodusobjekt, määratlemata peatus, mäesuusasport, majutus, matkarada, muu sportimiskoht, muuseum, ohtlik ettevõte, ööklubi, päästekomando, pangaautomaat, pangakontor, parkla, perearst, piirivalve, politsei, post, raamatukogu, rajatis, ratsaspordikoht, religioon, riigiasutus, rongipeatus, rongiterminal, sadam, sadamaterminal, sild, spordi abirajatis, spordihoone, staadion, supluskoht, suusahüppemägi, tankla, teater, tehnikaspordirada, tenniseplats, tervisekaubad, terviserada, toitlustus, trammipeatus, trollipeatus, tunnel, ühiselamu, ujula, palliväljak, varjumiskoht, veekogu, veevõtukoht, velodroom.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: geoloogiline üksus - aluspõhi (1:200 000), geoloogiline üksus - aluspõhi (1:50 000), geoloogiline üksus - pinnakate (1:400 000), geoloogiline üksus - pinnakate (1:50 000), geoloogilised murrangud (1:200 000), geoloogilised murrangud (1:400 000), geoloogilised murrangud (1:50 000), geomorfoloogiline nähtus.

  • Eesti haldus- ja asustusjaotuse andmed pärinevad maakatastrist. Andmekogu sisaldab maakondade, omavalitsuste, asustusüksuste ruumikujusid ja nendega seotud nimesid, tüüpe ning koode (EHAK - Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator). Maismaa osas on piirjooneks rannajoon (Eesti topograafia andmekogust), riigipiir (Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi vahelise riigipiiri taastamise leping ja Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vaheline ajutine kontrolljoon).

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: geoloogiline üksus - aluspõhi (1:200 000), geoloogiline üksus - aluspõhi (1:50 000), geoloogiline üksus - pinnakate (1:400 000), geoloogiline üksus - pinnakate (1:50 000), geoloogilised murrangud (1:200 000), geoloogilised murrangud (1:400 000), geoloogilised murrangud (1:50 000), geomorfoloogiline nähtus.

  • Maa-ameti detailplaneeringute jooniste teenus Katerina. Kihid kuvavad detailplaneeringute kehtivaid ja osaliselt kehtivaid alasid koos joonistega (põhijoonis, tehnovõrgud). Teenuse koostamise ajendiks oli maa väärtuse hindamine Maa-ametis ja Tallinna linna poolt oma vajadusteks toodetud jooniste georefereeritud andmed. Võimalik on vaadata nii planeeringualaga välja lõigatud jooniseid kõrvuti (linana) kui kuvada kaardile kogu detailplaneering ühekaupa. Teenus on vaadatav näiteks XGIS-2 planeeringute kaardirakendusest, valides vasakmenüüs Detailplaneeringud plokist "Joonised pildi kujul". See kaardikiht võimaldab teil vaadata detailplaneeringute lõigatud jooniseid. Valikute hulgas on võimalik vaadata põhijooniseid ja tehnovõrkude plaane. Kui teil on aga soov vaadata detailplaneeringute tervikjooniseid koos raami, selgituste ja legendiga, tuleb teha infopäring detailplaneeringu kaardikihile, lülitades planeeringute kaardirakenduse vasakmenüüst sisse "Planeeringuala" kihi ja seejärel valides klikiga kaardilt soovitud detailplaneeringu. Avanenud infopäringu aknas saab tervikjoonise kätte, klikkides Georefereeritud rastrid "Kuva" lingile. Paremaks joonise vaatamiseks tuleb infopäringu ristist sulgemise asemel minimeerida aken infopäringu kihi nime ees olevast noolekesest. Planeeringute kaardirakendus on leitav aadressilt: https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/planeeringud

  • Teenus sisaldab asustusüksuste, omavalitsuste, maakondade piiride ja nimede kihte, riigipiiri maismaal ja merepiiri. Erinevat liiki haldus- ja asustuspiiride jooned selle teenuse andmetes omavahel ei kattu (see tähendab, et kui asustusüksuse, omavalitsuse või maakonna piir reaalses maailmas kattuvad, siis selle teenuse andmetes on kattumise korral esitatud ainult kõrgema taseme piir). Andmed uuenevad kalendrikuu 2. päeval.

  • LoD2 hoonete mudelid on valmistatud automaatse andmetöötlusega Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetest (hoonete 2D kujud ja aerolaserskaneerimise punktipilv) kogu Eesti enam kui 800 000 hoone kohta. LoD2 ruumikuju sisaldab katuse detailset kuju. Hoonete mudelid sisaldavad atribuutandmeid (ETAK ID, EHR kood, ADS OID), mis võimaldavad neid siduda erinevate riiklike andmekogude andmestikega.

  • Kaarditeenus, mis võimaldab alla laadida avalikest andmeallikatest korjatud huvipunkte. Huvipunktid on kaardile kantud (automaatselt geokodeeritud) allikregistris toodud aadresside alusel. Sisaldab järgmisi kaardikihte: administratiivkeskus, tankla, ärihoone, bussipeatus, bussiterminal, golfiväljak, haigla, haridusasutus, hoolekanne, hüdrant, jäähall, kalmistu, kiirabi, kino, kirik, kontserdimaja, kultuurikeskus, kultuurilugu, kütusehoid, lasketiir, lennuterminal, lennuväli, loodusobjekt, määratlemata peatus, mäesuusasport, majutus, matkarada, muu sportimiskoht, muuseum, ohtlik ettevõte, ööklubi, päästekomando, pangaautomaat, pangakontor, parkla, perearst, piirivalve, politsei, post, raamatukogu, rajatis, ratsaspordikoht, religioon, riigiasutus, rongipeatus, rongiterminal, sadam, sadamaterminal, sild, spordi abirajatis, spordihoone, staadion, supluskoht, suusahüppemägi, tankla, teater, tehnikaspordirada, tenniseplats, tervisekaubad, terviserada, toitlustus, trammipeatus, trollipeatus, tunnel, ühiselamu, ujula, palliväljak, varjumiskoht, veekogu, veevõtukoht, velodroom.

  • Ruumiandmekogum kuulub Eesti maakatastri koosseisu. Eesti maakatastri kitsendusi põhjustavate objektide infosüsteemi (KPO IS) kogutakse graafilist ja tekstilist teavet veekogude ja hüdrograafiliste rajatiste, transpordirajatiste, tehnovõrkude, keskkonnakaitse nähtuste ja administratiivsete nähtuste ning nende piiranguvööndite kohta. On integreeritud katastri infosüsteemiga. KPO IS võimalikeks väljunditeks on graafilised väljavõtted koos kitsendusi põhjustavate objektide ja nende piiranguvöönditega. Andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Maakatastriseadus".

  • LoD1 hoonete mudelid on valmistatud automaatse andmetöötlusega Eesti topograafia andmekogu (ETAK) andmetest (hoonete 2D kujud ja aerolaserskaneerimise punktipilv) kogu Eesti enam kui 800 000 hoone kohta. LoD1 ruumikuju modelleerib hoonet lameda katusega, mille kõrgus vastab hoone maksimaalsele kõrgusele. Hoonete mudelid sisaldavad atribuutandmeid (ETAK ID, EHR kood, ADS OID), mis võimaldavad neid siduda erinevate riiklike andmekogude andmestikega.