cl_maintenanceAndUpdateFrequency

weekly

7 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Provided by
Years
Formats
Update frequencies
Service types
From 1 - 7 / 7
  • Kohanimeregister on riiklik andmekogu, mille pidamise eesmärk on teabe kogumine ja registreerimine Eesti kohanimede kohta, kogutud andmete töötlemine ja säilitamine ning kasutajatele kättesaadavaks tegemine. Kohanimeregistri nimeobjektide teenuses sisaldab nimeobjekte, mille olek kohanimeregistri andmekogus on määratud kehtivaks. Teenuses on nimeobjektid esitatud, kas kohanimeregistri andmekogust pärineva ruumikujuga või kui nimeobjektil on kohanimeregistri andmekogus märgitud seos registriga (Keskkonnaregister, Muinsuskaitseregister, Ühistranspordiregister, Teeregister, Eesti haldus- ja asustusüksuste klassifikaator), siis vastavast registrist saadud ruumikujuga. Nimeobjektid on teenuses jagatud 22 nimeobjekti grupiks, kohanimeregistri liigi koodide alusel: ühiskondlik- ja tootmisala, vooluveed, veetransport, teed, siseveekogud, saared, raudteed, pinnavormid, õhutransport, muud territoriaalüksused, mitteametlikud alad, meri, maastiku üksikelemendid, maakonnad, maakate, maakasutus, loodusalad, haldusüksused, ehitised, ühistransport, asustusüksused (v.a Tallinn, Narva, Sillamäe, Maardu, Loksa, Kohtla-Järve, Rakvere, Võru, Viljandi ja Keila linn), kombineeritud asustusüksused (kõik asustusüksused), ajaloolised alad. Nimeobjektide teenus sisaldab välju: nimeobjekti_id, ametlik_nimi, mitteametlik_esinimi, mitteametlik_muunimi, olek, ryhma_id, nimeobjekt_liik, liigi_kood, esindusaadress, tunnuspunkt_x, tunnuspunkt_y, uuendus_kp.

  • Kohanimeregister on riiklik andmekogu, mille pidamise eesmärk on teabe kogumine ja registreerimine Eesti kohanimede kohta, kogutud andmete töötlemine ja säilitamine ning kasutajatele kättesaadavaks tegemine. Kohanimeregistri nimeobjektide teenuses sisaldab nimeobjekte, mille olek kohanimeregistri andmekogus on määratud kehtivaks. Teenuses on nimeobjektid esitatud, kas kohanimeregistri andmekogust pärineva ruumikujuga või kui nimeobjektil on kohanimeregistri andmekogus märgitud seos registriga (Keskkonnaregister, Muinsuskaitseregister, Ühistranspordiregister, Teeregister, Eesti haldus- ja asustusüksuste klassifikaator), siis vastavast registrist saadud ruumikujuga. Nimeobjektid on teenuses jagatud 22 nimeobjekti grupiks, kohanimeregistri liigi koodide alusel: ühiskondlik- ja tootmisala, vooluveed, veetransport, teed, siseveekogud, saared, raudteed, pinnavormid, õhutransport, muud territoriaalüksused, mitteametlikud alad, meri, maastiku üksikelemendid, maakonnad, maakate, maakasutus, loodusalad, haldusüksused, ehitised, ühistransport, asustusüksused (v.a Tallinn, Narva, Sillamäe, Maardu, Loksa, Kohtla-Järve, Rakvere, Võru, Viljandi ja Keila linn), kombineeritud asustusüksused (kõik asustusüksused), ajaloolised alad. Nimeobjektide teenus sisaldab välju: nimeobjekti_id, ametlik_nimi, mitteametlik_esinimi, mitteametlik_muunimi, olek, ryhma_id, nimeobjekt_liik, liigi_kood, esindusaadress, tunnuspunkt_x, tunnuspunkt_y, uuendus_kp.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: maavara ilming, maavara leiukoht ja mäeeraldised.

  • Teenuse eesmärk on edastada kasutajatele Eesti eluhoonete info. Selle info leidmiseks on kasutatud aadressiandmete süsteemi (ADS) unikaalaadressi nõudega hooneid, millel on Ehitisregistri (EHR) andmetel elamu kasutusotstarve ja mis on Eesti Topograafia Andmekogu (ETAK) poolt kaardistatud. Teenus sisaldab lisaks tärkinfole ka hoone ruumikujusid, mis võivad pärineda nii ETAK-ist, EHR-ist kui ka ADS-ist. Andmed pärinevad Maa-ametist. Kasutusotstarbe koodid, mida kasutati eluhoonete tuvastamiseks : 11100 Ühe korteriga elamud; 11101 Üksikelamu; 11102 Ridaelamu või kaksikelamu sektsioon (juhul kui on oma katus ja sissepääs maapinnalt); 11103 Suvila, aiamaja; 11200 Kahe või mitme korteriga elamud; 11210 Kahe korteriga elamud; 11212 Kahe korteriga elamu; 11220 Kolme või enama korteriga elamud; 11221 Ridaelamu; 11222 Muu kolme või enama korteriga elamu. Teenus sisaldab välju: • ADS_OID – Aadressobjekti identifikaator aadressiandmete süsteemis. • EHR_GID – Ehitise osa geomeetria identifikaator Ehitisregistris. • EHR_KOOD – Ehitisregistri poolt loodud unikaalne ehitise kood. • EHR_URL – Ehitisregistrisse suunav link. • ETAK_ID – Eesti topograafia andmekogu unikaalne identifikaator objektidele. • TAISAADRESS – Kehtiv täisaadress tekstilisel kujul sisaldades kõiki paralleelaadresse. • LAHIAADRESS – Kehtiv lähiaadress tekstilisel kujul sisaldades kõiki paralleelaadresse. • KAOS_KOOD – Hoone kasutusotstarve/kasutusotstarbed koodina. • KAOS_NIMETUS – Hoone kasutusotstarve/kasutusotstarbed tekstina. • UNIK – Unikaalaadressi nõue.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: aadressid, väikekoha aadressipunktid, liikluspinna aadressipunktid, sihtnumbriobjektid ja EHAK aadressid.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: maavara ilming, maavara leiukoht ja mäeeraldised.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: aadressid, väikekoha aadressipunktid, liikluspinna aadressipunktid, sihtnumbriobjektid ja EHAK aadressid.