cl_maintenanceAndUpdateFrequency

weekly

6 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Provided by
Years
Formats
Update frequencies
Service types
From 1 - 6 / 6
  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: maavara ilming, maavara leiukoht ja mäeeraldised.

  • Kohanimeregister on riiklik andmekogu, mille pidamise eesmärk on teabe kogumine ja registreerimine Eesti kohanimede kohta, kogutud andmete töötlemine ja säilitamine ning kasutajatele kättesaadavaks tegemine. Kohanimeregistri nimeobjektide teenuses sisaldab nimeobjekte, mille olek kohanimeregistri andmekogus on määratud kehtivaks. Teenuses on nimeobjektid esitatud, kas kohanimeregistri andmekogust pärineva ruumikujuga või kui nimeobjektil on kohanimeregistri andmekogus märgitud seos registriga (Keskkonnaregister, Muinsuskaitseregister, Ühistranspordiregister, Teeregister, Eesti haldus- ja asustusüksuste klassifikaator), siis vastavast registrist saadud ruumikujuga. Nimeobjektid on teenuses jagatud 22 nimeobjekti grupiks: ühiskondlik- ja tootmisala, vooluveed, veetransport, teed, siseveekogud, saared, raudteed, pinnavormid, õhutransport, muud territoriaalüksused, mitteametlikud alad, meri, maastiku üksikelemendid, maakonnad, maakate, maakasutus, loodusalad, haldusüksused, ehitised, ühistransport, asustusüksused, ajaloolised alad.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: aadressid, väikekoha aadressipunktid, liikluspinna aadressipunktid, sihtnumbriobjektid ja EHAK aadressid.

  • Kohanimeregister on riiklik andmekogu, mille pidamise eesmärk on teabe kogumine ja registreerimine Eesti kohanimede kohta, kogutud andmete töötlemine ja säilitamine ning kasutajatele kättesaadavaks tegemine. Kohanimeregistri nimeobjektide teenuses sisaldab nimeobjekte, mille olek kohanimeregistri andmekogus on määratud kehtivaks. Teenuses on nimeobjektid esitatud, kas kohanimeregistri andmekogust pärineva ruumikujuga või kui nimeobjektil on kohanimeregistri andmekogus märgitud seos registriga (Keskkonnaregister, Muinsuskaitseregister, Ühistranspordiregister, Teeregister, Eesti haldus- ja asustusüksuste klassifikaator), siis vastavast registrist saadud ruumikujuga. Nimeobjektid on teenuses jagatud 22 nimeobjekti grupiks: ühiskondlik- ja tootmisala, vooluveed, veetransport, teed, siseveekogud, saared, raudteed, pinnavormid, õhutransport, muud territoriaalüksused, mitteametlikud alad, meri, maastiku üksikelemendid, maakonnad, maakate, maakasutus, loodusalad, haldusüksused, ehitised, ühistransport, asustusüksused, ajaloolised alad. Nimeobjektide teenus sisaldab välju: nimeobjekti_id, ametlik_nimi, mitteametlik_esinimi, mitteametlik_muunimi, olek, ryhma_id, nimeobjekt_liik, liigi_kood, esindusaadress, tunnuspunkt_x, tunnuspunkt_y, uuendus_kp.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE vaatamisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: maavara ilming, maavara leiukoht ja mäeeraldised.

  • Maa-ameti poolt pakutav INSPIRE allalaadimisteenus, mille kaudu tehakse kättesaadavaks järgmised andmekihid: aadressid, väikekoha aadressipunktid, liikluspinna aadressipunktid, sihtnumbriobjektid ja EHAK aadressid.