Format

txt/csv

1 record(s)
 
Type of resources
Available actions
Topics
INSPIRE themes
Provided by
Years
Formats
Representation types
From 1 - 1 / 1
  • Vastavalt Ühistranspordiseaduse §53 2lõige 1 punktile 7 sisaldab Riiklik ühsitranspordiregisterühissõidukipeatuste andmebaasi. Ühissõidukipeatuste andmebaasis peetakse arvestustühistranspordi liinivõrku kuuluvate peatuste ja nende asukohtade üle.