From 1 - 2 / 2
  • Ruumiandmekogum kuulub Eesti maakatastri koosseisu ning hõlmab katastriüksuseid, mille omanikuks on riik. Andmekogumi alla kuuluvad rakendused nagu Katastri Riigivara (KATRI) ja Riigimaaoksjon ning nendega kaasnevad ruumiandmeteenused.

  • Eesti geodeetiliste punktide andmekogu (GPA) koosneb digitaalselt peetavast geodeetiliste punktide andmebaasist, mis sisaldab muuhulgas geodeetiliste punktide koordinaate ja kõrguseid ning Maa-ameti arhiivi geodeetilistest materjalidest. Avatud on geodeetiliste punktide veebipõhine andmekogu, kust leiab punktide kohta lisainfona näiteks jooniseid ja fotosid. Eesti geodeetiliste punktide andmekogu asutamise ja pidamise aluseks on "Geodeetiliste punktide andmekogu asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus". Määrus on kehtestatud "Ruumiandmete seaduse" § 36 lõike 2 alusel. Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendiks on geodeetilise töö aruanne.